Umieszcza się na nich treści statyczne, które nie polegają zmianom w czasie, są więc relatywnie stałe. Strony nie są znakowane czasem ani datą. Bardzo często dostępne są dla użytkowników w tym samym miejscu witryny. Na stronach bardzo często umieszcza się takie informacje jak:

 • kontakt
 • info o autorze
 • info o firmie
 • polityka prywatności
 • mapa witryny

Do stron nie można dodawać kategorii i tagów.

DODAWANIE STRONY WORDPRESS

Odbywa się poprzez Kokpit Menu Strony / Dodaj nową

Okno nowej strony

RODZIC DZIECKO STRONY WORDPRESS

Strony mają strukturę hierarchiczną, innymi słowy jest to relacja rodzic (strona nadrzędna) dziecko (strona podrzędna). Rodzicem (stroną nadrzędną) jest temat bardziej ogólny, zaś jej dzieckiem zawiera uszczegółowienie danego tematu. Innymi słowy zalecanym jest by zamiast na jednej stronie opisywać wszystkie możliwe zagadnienia, podzielić je na podstrony, z których każda będzie dotyczyć jedną kwestię.

Relacja rodzic dziecko na przykładzie strony o HTML

Rodzicem jest tu strona HTML, zaś jej dziećmi (strony podrzędne) to: pierwsze kroki w HTML, struktura strony www, listy numerowane i punktowane, multimedia na stronie www.

Relacji rodzic – dziecko może być więcej. Załóżmy, że serwis się rozbudowuje i HTML, która do tej pory była rodzicem, może być dzieckiem dla bardziej ogólnego tematu np. Witryny internetowe. Taki układ nosi nazwę relacji wielokrotnie podrzędnej. W takim przypadku HTML staje się dzieckiem, a jej dziecko to wnuk. Warto na tym etapie zaznaczyć, że stronę można przyporządkować jedynie do jednego rodzica, lecz może ona mieć wiele dzieci i wnuków

Przykład:

 • WITRYNY INTERNETOWE (RODZIC)
  • HTML (dziecko)
   • Struktura strony www (wnuk)
  • CSS (dziecko)
   • Wstęp do kaskadowych arkuszy stylu (wnuk)

Reasumując, strony stosunkowo łatwo jest odnaleźć na witrynie i są idealne do prezentacji trwałych treści.