PODSTAWY HTML

NA LEKCJI 

Poznasz Przedmiotowe Zasady Oceniania, regulamin pracowni komputerowej oraz BHP

Podczas lekcji zapoznasz się z efektami kształcenia, jakie nabędziesz w ramach nauki języka HTML. Zgodnie z programem nauczania i podstawą programową po opanowaniu materiału uczeń: 

 • korzysta ze standardów dokumentów hipertekstowych
 • stosuje znaczniki języka HTML
 • definiuje strukturę dokumentu hipertekstowego korzystając ze znaczników sekcji
 • definiuje hierarchię treści stosując znaczniki nagłówków i paragrafu
 • definiuje elementy strony internetowej: listy, tabele, obrazy, odnośniki, kontrolki
 • wykonuje formularze na stronie internetowej
 

czas trwania: 1×45 minut

TEMATYKA ZAJĘĆ:

 • Nagłówek
 • Akapit
 • Podział wiersza i linia pozioma
 • Cytat blokowy
 • Elementy frazowe

NA LEKCJI:

 1. Zapoznaj się z artykułem: Akapit, łamanie linii, atrybuty
 2. Utwórz na pulpicie folder i nazwij go twoim imieniem i nazwiskiem.
 3. Wykonaj ćwiczenia zawarte w artykule, dokumentując ich wykonanie zrzutami ekranu.
 4. Po wykonaniu ćwiczeń pokaż je prowadzącej zajęcia.
 5. Zarchiwizuj swoją pracę na pendrive.
 6. Usuń folder z pulpitu.

czas trwania 1×45

NA LEKCJI:

 1. Zapoznaj się z artykułem: Listy uporządkowane, nieuporządkowane, opisowe
 2. Wykonaj ćwiczenia tam zawarte, zapisując je w odpowiednich plikach.
 3. Po wykonaniu ćwiczeń pokaż je prowadzącej zajęcia.

W DOMU:

 1. Odpowiedz w zeszycie na pytania kontrolne zawarte w artykule.
 2. Używając edytora HTML wykonaj: ĆWICZENIE W DOMU

CZAS TRWANIA: 1×45 minut

CELE LEKCJI:
Na lekcji poznasz prawidłowe nawyki tworzenia stron internetowych. Dowiesz się dlaczego powinno się je robić w oparciu o elementy blokowe div.

NA LEKCJI:

Obejrzyj film: Struktura strony – div – table

W DOMU:

Wymień w punktach przyczyny, dla których strony tworzy się o oparciu o elementy div. Zadanie wykonaj w zeszycie.

Z POPRZEDNIEJ LEKCJI:

Na ostatniej lekcji dowiedzieliśmy się dlaczego należy projektować witrynę za pomocą elementów blokowych. Dzisiaj zastosujemy tę wiedzę w praktyce, a ponadto poznamy szczególne bloki, które są opisywane za pomocą znaczników semantycznych.

NA LEKCJI:
Wykonasz stronę zgodną ze strukturą: 


 1. Pobierz i rozpakuj plik Znaczniki semantyczne – ćwiczenia.
 2. Znajdziesz tam dwa elementy: start.html oraz plik pdf zawierający instrukcje. Wykonaj zadania i udokumentuj to zdjęciem lub zrzutem ekranu

W DOMU:

Zapozaj się z informacjami na stronie:

Wyjaśnij w zeszycie zastosowanie:

 • header
 • main
 • footer
 • section
 • article
 • aside
 • time

NA LEKCJI:

 1. Zapoznaj się z artykułem: Odsyłacze (linki, adresowanie).
 2. Pobierz plik Menu i nawigacja, a następnie go rozpakuj. Znajdziesz w nim dwa pliki: struktura.html oraz artykuł pdf- Elementy kotwicowe. Wykonaj zadania w nim zawarte

W DOMU:
Wyjaśnij w zeszycie pojęcia:

 • Adresowanie odsyłaczy
 • Odsyłacze bezwzględne (absolutne)
 • Odsyłacze względne (relatywne)
 • Odsyłacze blokowe

ZASOBY LEKCJI:

ZADANIE DO WYKONANIA:
 
 

NA LEKCJI

Podczas wykonasz stronę podsumowującą twoją obecną wiedzę. 

 1. Utwórz na pulpicie folder i nazwij go swoim imieniem i nazwiskiem.
 2. Wykonaj zadanie z pliku Studium przypadku
 3. Zarchiwizuj swoją pracę na pendrive
 4. Skasuj folder z pulpitu

Na lekcji będziemy się bawić jednocześnie powtarzając dotychczczasową wiedzę.

 1. Na początek pobierzesz i zainstalujesz nowy edytor: https://frontstack.pl/vs-code-dla-poczatkujacych/ 
 2. Wejdź na stronę: https://www.freecodecamp.org/
 3. Naciśnij Get Started it is free
 4. Zaloguj się a następnie wybierz ścieżkę kształcenia
 5. Będziemy wykonywali działania po kolei

Pobierz szablon (template) strony a następnie rozpakuj go w swoim folderze.

Z uwagi na ergonomię pracy i możliwość podglądu na żywo pracować będziemy na: https://codepen.io/ .Po wejściu na stronę należy nacisnąć SING UP i zalogować się używając konta: FB, GitHub lub Twitter albo adresu email. Swoją pracę będzie można monitorować z każdego komputera podłączonego do Internetu. Dostęp do narzędzia jest bezpłatny. Po lewej stronie kliknij teraz PEN i zacznij pracować.
CodeEditor – Compiler, IDE, Programming on mobile – program do kodowania na telefonie.