Plik wsadowy “kopia zapasowa”

Plik wsadowy “kopia zapasowa” można wykorzystać do automatycznego tworzenia kopii zapasowych ważnych plików na dysku zewnętrznym lub w chmurze. Można go uruchomić w różnych odstępach czasowych. Na przykład: raz dziennie lub co tydzień. Spowoduje to, że ważne pliki są bezpiecznie zapisane w przypadku awarii lub utraty danych.

Można również dodać plik wsadowy “kopia zapasowa” do harmonogramu zadań systemu Windows. Plik będzie wykonywał się automatycznie w określonych godzinach, bez potrzeby uruchamiania go ręcznie. Dzięki temu można zaoszczędzić czas i uniknąć zapomnienia o wykonaniu kopii zapasowej.

Dodatkowo, kod pliku wsadowego można dostosować do własnych potrzeb. Można np. zmienić ścieżki folderów źródłowych i docelowych oraz dodając lub usuwając opcje polecenia “xcopy”. Robi się tak, aby kopiować tylko wybrane pliki lub wykluczać niepotrzebne pliki i foldery z kopii zapasowej.

Plik wsadowy “kopia zapasowa” (backup) – kod

Poniżej kod pliku wsadowego, który tworzy kopie zapasowe wybranych plików na dysku zewnętrznym:

plik wsadowy kopia

W powyższym kodzie zmień ścieżkę folderu źródłowego na folder, który chcesz skopiować. Trzeba też zmienić ścieżkę folderu docelowego na miejsce, gdzie chcesz zapisać kopie zapasową.

Polecenie “xcopy” służy do kopiowania plików i folderów z jednego miejsca na drugie. Parametry “/E” i “/I” oznaczają, że kopiowane są również puste foldery oraz tworzony jest nowy folder docelowy, jeśli nie istnieje. Parametr “/Y” oznacza, że nie ma potrzeby potwierdzania kopiowania każdego pliku.

Polecenie “echo” wyświetla komunikat na ekranie, a “pause” zatrzymuje działanie pliku wsadowego, aż użytkownik naciśnie dowolny klawisz.

W systemie Windows administratorzy IT często używają kopii zapasowych. Zadanie to można zautomatyzować tworząc plik wsadowy. Zapisując plik trzeba pamiętać by miał on rozszerzenie .bat

Dodatkowo, kod pliku wsadowego można dostosować do własnych potrzeb, zmieniając ścieżki folderów źródłowych i docelowych oraz dodając lub usuwając opcje polecenia “xcopy”, aby kopiować tylko wybrane pliki lub wykluczać niepotrzebne pliki i foldery z kopii zapasowej.

Warto też wiedzieć, że kopię zapasową określa się też mianem backupu. W świecie IT do nazywania czynności używa się często nomenklatury angielskiej.

Jeśli chesz wiedzieć więcej, warto zapoznać się z książką “Windows 10 od środka”. Znajdziesz w niej wiele ciekawych rzeczy, w tym opis zadań administracyjnych, w tym tworzenie kopii bezpieczeństwa.