EGZAMIN ZAWODOWY – SKLEP MUZYCZNY

Wykonaj aplikację internetową wspomagającą pracę sklepu muzycznego. Wykorzystaj pakiet XAMPP jako środowisko bazodanowo-aplikacyjne. Stronę internetową zbuduj przy wykorzystaniu edytora zaznaczającego składnię np. Notepad ++ lub SUBLIME 

Aby wykonać zadanie rozpakuj archiwum ZIP o nazwie muzyczny.zip zabezpieczone hasłem: formul4rz! Plik należy rozpakować.

Wyniki swojej pracy zapisz w folderze stworzonym na pulpicie konta Egzamin. Jako nazwy folderu użyj swojego numeru imienia i nazwiska (na egzaminie będziesz używać numeru PESEL). Rozpakowane pliki umieść w tym folderze.

1.    Operacje na bazie danych

Baza danych zgodna jest ze strukturą przedstawioną na rysunku 1. Tabele są ze sobą połączone za pomocą kluczy głównych relacją 1 do 1. Należy założyć, że hasła są przechowywane w sposób nieszyfrowany.

Wybierz program XAMPP Control Panel i uruchom usługi MySQL i Apache, przejdź do narzędzia phpMyAdmin. Następnie wykonaj operacje na bazie danych:

Utwórz nową bazę danych o nazwie Sklep;

 • do bazy Sklep zaimportuj tabele z pliku baza.sql z wcześniej rozpakowanego archiwum;
 • wykonaj zrzut ekranu po imporcie. Zrzut zapisz w folderze z Twoim numerem PESEL w formacie PNG i nazwij bazaSklep.png Na zrzucie powinny być widoczne elementy wskazujące na poprawnie wykonany import bazy;
 • stwórz następujące zapytania SQL do bazy Sklep i sprawdź poprawność ich działania:
  • zapytanie 1: wstawiające do tabeli Uzytkownicy rekord z danymi: imię: Lidia; nazwisko: Nowak; adres: Gorzów Wielkopolski, Kopernika 4; telefon: 608111222,
  • zapytanie 2: wstawiające do tabeli Konta rekord z danymi: login: lidiaNowak; hasło: qwerty, c)
  • zapytanie 3: wybierające jedynie imię i nazwisko ze wszystkich rekordów tabeli Uzytkownicy, d) zapytanie 4: wybierające jedynie adres z tabeli Uzytkownicy, dla którego pole id jest równe 1

poprawnie działające zapytania zapisz w folderze z Twoim imieniem i nazwiskiem, w pliku kwerendy.txt. Zapytania ponumeruj, stosując format zapisu: „zapytanie 1: … treść zapytania …”;

2.    Witryna internetowa

Witryna internetowa przedstawiona jest na rysunku 2.

 

Sklep muzyczny – formularz

 

Sklep muzyczny – wynik

Przygotowanie pliku pomocniczego:

Utwórz plik tekstowy o nazwie regulamin.txt i umieść go w folderze z Twoim numerem PESEL. Wewnątrz pliku zapisz tekst „Regulamin sklepu muzycznego”

Cechy witryny:

dwa pliki: sklep.html oraz formularz.php

cechy wspólne dla obu stron witryny: – zastosowany standard kodowania polskich znaków – tytuł strony, widoczny na karcie przeglądarki: „Sklep muzyczny” – arkusz stylów w pliku o nazwie muzyka.css prawidłowo połączony z kodem strony – podział strony na bloki: baner, panel lewy, panel prawy zrealizowany za pomocą znaczników sekcji zgodnie z rysunkiem 2 – zawartość banera: nagłówek pierwszego stopnia o treści: „SKLEP MUZYCZNY” zawartość panelu lewego: – nagłówek drugiego stopnia o treści: „NASZA OFERTA” – wyniki skryptu nr 1, – lista numerowana z elementami: Instrumenty muzyczne, Sprzęt audio, Płyty CD,

Panel prawy tylko dla pliku sklep.html; – nagłówek drugiego stopnia o treści: „FORMULARZ REJESTRACYJNY” – formularz powiązany z plikiem formularz.php metodą post

wygląd formularza jest zgodny z rysunkiem 2, zawiera on pola: – pogrubiony tekst paragrafu (akapitu) o treści „Dane osobowe”, – pola tekstowe poprzedzone etykietami: „Imię:”, „Nazwisko:”, „Adres:”, „Telefon:”. – linia horyzontalna – pogrubiony tekst paragrafu o treści „Dane logowania” – pole tekstowe poprzedzone etykietą „Login:” – pole typu hasło poprzedzone etykietą „Hasło:”. W czasie wpisywania tekstu przeglądarka wyświetla znaki kropki – pole typu checkbox domyślnie zaznaczone oraz tekst „Akceptuję regulamin sklepu” – słowo „regulamin” jest odnośnikiem i prowadzi do pliku regulamin.txt. Odnośnik otwiera się w osobnym oknie przeglądarki – dwa przyciski: do czyszczenia formularza z treścią „WYCZYŚĆ” oraz wysłania formularza z treścią „REJESTRUJ”

cechy panelu prawego tylko dla pliku formularz.php – efekt działania skryptu PHP

1.1       Styl css witryny internetowej

Plik muzyka.css zawiera formatowanie dla:

 • banera: kolor tła #812F8D, biały kolor czcionki, rozmiar czcionki 200%, wyrównanie do środka, marginesy wewnętrzne 10 px,
 • panelu lewego: kolor tła #BB74C4, biały kolor czcionki, szerokość 25%, wysokość panelu zajmuje całe okno przeglądarki i dostosowuje się do wysokości okna przeglądarki
 • panelu prawego: szerokość 75%, kolor tła #1DA956, szerokość 20%, wysokość 600 px,
 • znacznika h2: wyrównanie tekstu do środka,
 • znacznika formularza: margines zewnętrzny 20 px,

Niewymienione właściwości obiektów przybierają wartości domyślne.

1.2       Skrypt połączenia z bazą

W tabeli 1 podano wybór funkcji PHP do obsługi bazy danych.

 

Wybór funkcji PHP

Skrypt napisany w języku PHP oraz uruchamiany za pomocą przycisku REJESTRUJ formularza, wykonuje następujące czynności:

 • pobiera dane formularza za pomocą metody POST;
 • wyświetla w panelu prawym tekst o treści „Konto zostało zarejestrowane w sklepie muzycznym”, gdzie pola zapisane w nawiasach <> są pobierane z formularza, patrz rysunek 2;
 • łączy się z serwerem bazy danych na localhost, użytkownikroot bez hasła, baza danych o nazwie Sklep;
 • na końcu działania skryptu powinno zostać obsłużone zamknięcie połączenia z serwerem;
 • wysyła do bazy zapytanie wstawiające do tabeli Uzytkownicy rekord danych pobranych z formularza: imię, nazwisko, adres oraz telefon;
 • wysyła do bazy zapytanie wstawiające do tabeli Konta rekord danych pobranych z formularza: login oraz hasło
 • zamyka połączenie z serwerem bazy;

Po wykonaniu zadania plik należy spakować do formatu twojenazisko.zip i załączyć przez Librus.