Do wykonania zadania potrzebne będzie konto na platformie GitHub

 1. GIT I GITHUB – TWORZENIE KONTA NA GITHUB
 2. GitHub Desktop – INSTALACJA GITHUB DESTKTOP

GitHub jest platformą która umożliwia, który umożliwia współdzielenie kodu z innymi użytkownikami. Na Git-Hub możesz zamieścić własne repozytoria czyli foldery z Twoimi projektami

GitHub umożliwia:

 • pracę w grupie
 • pracę naraz nad jednym plikiem przez kilka osób
 • pokazanie swojego kodu szerszej publiczności

Innymi słowy GitHub jest usługą hostingową opartą na tzw. Git

Git umożliwia zarządzanie historią zmian w twoim projekcie. Jest to tzw. kontrola wersji

POBIERANIE BAZ PRZYKŁADOWYCH MS SQL

 1. REPOZYTORIUM MICROSOFT– POBRANIE BAZ Z REPOZYTORIUM MICROSOFT

SPOSOBY INSTALACJI BAZ DANYCH

 • przez odzyskiwanie z pliku kopii
 • przez wykonywanie skryptu

INSTALACJA BAZY PRZEZ ODZYSKIWANIE Z KOPII

ADVENTURE WORKS – BAK – ODZYSKIWANIE Z KOPII

Ważne – należy wybrać plik dla naszego serwera.

INSTALACJA BAZY POPRZEZ WYKONYWANIE SKRYPTU NA PRZYKŁADZIE NORTHWIND

Poniżej instrukcja zaczytania bazy Northwind do MS SQL SERVER 2019

 1. Wejdź przez GITHUB DESKTOP do sklonowanego repozytorium przez Show in Exlplorer
 2. Wejdź do katalogu > samples > databases > northwind-pubs
 3. otwórz plik instnwnd.sql i skopiuj jego zawartość do New Query w SSMS. Wykonaj zapytanie
 4. otwórz plik instpubs.sql skopiuj jego zawartość do New Query w SSMS. Wykonaj zapytanie

Źródła:

 1. https://docs.microsoft.com/pl-pl/dotnet/framework/data/adonet/sql/linq/downloading-sample-databases
 2. https://docs.microsoft.com/en-us/sql/samples/adventureworks-install-configure?view=sql-server-ver15&tabs=ssms