network, binary, monitor

BAZY DANYCH – INFORMACJE OD WYKŁADOWCY

Wykłady z baz danych składają się z trzech modułów. Pierwszy zawiera podstawowe informacje na temat relacyjnych baz danych, drugi omawia język SQL, moduł trzeci to administrowanie serwerami baz danych. Wszystkie klasy realizują ten sam materiał, który został przygotowany zgodnie z podstawą programową i przygotowują do egzaminu zawodowego EE09/INF03.

W ramach laboratorium klasy wykonują ćwiczenia MySql oraz MS SQL SERVER. Dodatkowo uczniowie na kierunku technik programista przerabiają ćwiczenia Postgres oraz MongoDB

Laboratoria są zaliczane w formie ćwiczeń praktycznych potwierdzonych przygotowaniem sprawozdania. Wszystkie ćwiczenia przerabiamy w ramach godzin lekcyjnych. Niestety czas nie jest z gumy 🙂 więc czego nie uda nam się zrobić na lekcjach dokańczamy w domu.

SPRAWOZDANIA WINNY BYĆ ROBIONE W FORMIE: ZAPYTANIE, SKŁADNIA, ZRZUT EKRANU POTWIERDZAJĄCY WYKONANIE ZADANIA. PRZYKŁADOWE, PRAWIDŁOWO WYKONANE SPRAWOZDANIE DO WGLĄDU U PROWADZĄCEJ

UWAGA!!! NA KAŻDEJ LEKCJI pracowni UCZEŃ POWINIEN MIEĆ ZE SOBĄ PENDRIVE Z:

INSTALKAMI

  • WORKBENCH – wersja 26
  • XAMPP

KOPIAMI BAZ:

PODRĘCZNIK

Podręcznik nie jest obowiązkowy aczkolwiek mocno zalecany ponieważ ułatwi powtórzenie materiału przed egzaminem. W przypadku baz danych do powtórek i pracy rekomenduję:

Kwalifikacja INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Część 2. Projektowanie i administrowanie bazami danych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk i technik programista

Można go zakupić w różnych miejscach i różnych cenach:

 

MATERIAŁY DLA UCZNIÓW