BAZY DANYCH - WYKŁAD

NA LEKCJI:

Dowiesz się czym są bazy danych, co to jest przetwarzanie danych oraz dowiesz się jakie wymagania stawia się dzisiejszym bazom danych. 

 1. Ogólnie o bazach danych
 2. Wymagania stawiane systemom informatycznym (niezawodność, skalowalność, łatwość konserwacji)
   
ZADANIE:
1. Pobierz i wydrukuj plik PDF lub odpowiedz na pytania w zeszycie
 
 
 
 1. Modele danych
 2. Relacyjny model danych
 3. Model związków encji – poproś wykładowcę na lekcji o materiały
 4. Diagramy ER – poproś wykładowcę na lekcji o materiały
 5. Projektowanie RDB
 6. Powtórzenie materiału – przygotowanie do pracy klasowej
 7. Praca klasow

 

 1. Model związków encji – poproś wykładowcę na lekcji o materiały
 2. Diagramy ER – poproś wykładowcę na lekcji o materiały

NA LEKCJI

Nauczyciel dzieli klasę na grupy – każda z grup prezentuje co znalazła na temat:

 1. Typy danych SQL 

PRACOWNIA BAZ DANYCH

Spis zadań do wykonania w ramach pracowni baz danych. 

ZASOBY LEKCJI:

 
ZADANIE:
 1. Na komputerze domowym pobierz i zainstaluj XAMPP oraz bazę testową.
 2. Na komputerze domowym pobierz i zainstaluj Workbench wersja 26 i zainstaluj bazę danych.

 

ZASOBY LEKCJI:

ZADANIE:

 1. Opisz w zeszycie:
  •  jakie znasz anomalia bazy danych?
  • na czym polega zjawisko redundancji
  • do której postaci normalnej należy normalizować bazę i dlaczego?

czas trwania: 2×45 minut

LEKCJA 1

Lekcja rozpocznie się od przygotowania modelu logicznego a następnie konceptualnego, po czym nastąpi jej implementacja w środowisku bazodanowym.

Nauczyciel wraz z klasą wykona modele danych.

Następnie zostaną omówione podstawowe komendy SQL służące do tworzenia bazy, jej tabel oraz struktury. 

LEKCJA 2

Na lekcji wykonasz ćwiczenie. W ćwiczeniu celowo umieszono błędy, żebyś mógł zapoznać się z komunikatami ze strony oprogramowania i języka SQL.

NA LEKCJI:

Zapoznaj się z materiałem, wykonując ćwiczenie na komputerze.

ZADANIA:
 1. Utwórz folder na pulpicie i nazwij go swoim imieniem
 2. Wykonaj działania z pliku. Każde zadanie dokumentuj zrzutem ekranu i umieść go w swoim folderze
PODSUMOWANIE LEKCJI SELECT
 1. Pobierz szablon sprawozdania (znajdziesz go w LEKCJA1 – ZASADY WSPÓŁPRACY)
 2. Wykorzystując wcześniejsze zrzuty ekranu, przygotuj sprawozdanie, które oddasz prowadzącej. 

CZAS TRWANIA 1×45 minut

NA LEKCJI 1:

Zapoznaj się z materiałem, wykonując ćwiczenie na komputerze.

ZADANIA:

 

CZAS TRWANIA 3×45 minut

NA LEKCJI 1:

Zapoznaj się z materiałem, wykonując ćwiczenie na komputerze.

ZADANIA:
NA LEKCJI 1:

 1. Utwórz folder na pulpicie i nazwij go swoim imieniem
 2. Pobierz plik: WHERE FILTROWANIE WYNIKÓW i go rozpakuj w utworzonym folderze
 3. Wykonaj Zestaw 1 z pliku. Każde zadanie dokumentuj zrzutem ekranu i umieść go w swoim folderze
 4. Folder z zadaniami zabezpiecz zgrywając go na pendrive i usuń z pulpitu
NA LEKCJI 2:
 1. Z pendrive zgraj na pulpit folder z poprzedniej lekcji (jeśli go nie masz wykonaj zadania z lekcji 1)
 2. Wykonaj Zestaw 2 z pliku. Każde zadanie dokumentuj zrzutem ekranu i umieść go w swoim folderze
 3. Folder z zadaniami zabezpiecz zgrywając go na pendrive i usuń z pulpitu
NA LEKCJI 3:
 1. Z pendrive zgraj na pulpit folder z poprzedniej lekcji (jeśli go nie masz wykonaj zadania z lekcji 1 i 2)
 2. Wykonaj Zestaw 3 z pliku. Każde zadanie dokumentuj zrzutem ekranu i umieść go w swoim folderze
 3. Folder z zadaniami zabezpiecz zgrywając go na pendrive i usuń z pulpitu
PODSUMOWANIE LEKCJI WHERE
 1. Pobierz szablon sprawozdania (znajdziesz go w LEKCJA1 – ZASADY WSPÓŁPRACY)
 2. Wykorzystując wcześniejsze zrzuty ekranu, przygotuj sprawozdanie, które oddasz prowadzącej. 

czas trwania 3×45 minut

CELE LEKCJI:

Na lekcji przećwiczysz to co poznałeś do tej pory. Wykonasz również ćwiczenia, które dotyczą bardziej zaawansowanych rozwiązań. Z przeprowadzonej lekcji sporządzisz sprawozdanie.

NA LEKCJI:

 1. Utwórz na pulpicie folder i nazwij go twoim imieniem i nazwiskiem.
 2. Pobierz plik Przedszkolaki i go rozpakuj. Znajdziesz tam dwa pliki – przedszkolaki.sql oraz plik z zadaniami.
 3. Wykonaj ćwiczenia zawarte w artykule, dokumentując ich wykonanie zrzutami ekranu. Będą Ci potrzebne do uzupełnienia sprawozdania.
 4. Po wykonaniu ćwiczeń pokaż je prowadzącej zajęcia.
 5. Zarchiwizuj swoją pracę na pendrive.
 6. Usuń folder z pulpitu.

NA LEKCJI – WYKŁAD

 1. Rozwiążesz: krzyżówkę dotyczącą baz danych
 2. Obejrzysz film: Podzapytania

ZADANIA: 

NA LEKCJI 1:

 1. Otwórz plik Podzapytania.pdf i czytając wykonaj instrukcje krok po kroku.
 2. Utwórz folder na pulpicie i nazwij go swoim imieniem
 3. Pobierz plik:  Podzapytania_z1  i go rozpakuj w utworzonym folderze. Znajdziesz w nim bazę do importu oraz polecenia do wykonania.
 4. Wykonaj Zestaw 1 z pliku. Każde zadanie dokumentuj zrzutem ekranu i umieść go w swoim folderze
 5. Folder z zadaniami zabezpiecz zgrywając go na pendrive i usuń z pulpitu
W DOMU – PODZAPYTANIA CZ. 1
 1. Pobierz szablon sprawozdania (znajdziesz go w LEKCJA1 – ZASADY WSPÓŁPRACY)
 2. Wykorzystując wcześniejsze zrzuty ekranu, przygotuj sprawozdanie, które oddasz prowadzącej. 
 3. Nazwij sprawozdanie wg schematu: PODZAPYTANIA_z1_Klasa_Nazwisko i prześlij poprzez Librus.

 
NA LEKCJI 2:
 1. Z pendrive zgraj na pulpit folder z poprzedniej lekcji (jeśli go nie masz wykonaj zadania z lekcji 1)
 2. Wykonaj Zestaw 2 z pliku. Każde zadanie dokumentuj zrzutem ekranu i umieść go w swoim folderze
 3. Folder z zadaniami zabezpiecz zgrywając go na pendrive i usuń z pulpitu
NA LEKCJI 3:
 1. Z pendrive zgraj na pulpit folder z poprzedniej lekcji (jeśli go nie masz wykonaj zadania z lekcji 1 i 2)
 2. Wykonaj Zestaw 3 z pliku. Każde zadanie dokumentuj zrzutem ekranu i umieść go w swoim folderze
 3. Folder z zadaniami zabezpiecz zgrywając go na pendrive i usuń z pulpitu
PODSUMOWANIE LEKCJI PODZAPYTANIA
 1. Pobierz szablon sprawozdania (znajdziesz go w LEKCJA1 – ZASADY WSPÓŁPRACY)
 2. Wykorzystując wcześniejsze zrzuty ekranu, przygotuj sprawozdanie, które oddasz prowadzącej. 
 3. Nazwij sprawozdanie wg schematu: PODZAPYTANIA_z2_Klasa_Nazwisko i prześlij poprzez Librus.

czas trwania 2×45 minut

NA LEKCJI

 1. Pobierz i rozpakuj plik biblioteka zip. Znajdziesz w nim biblioteka.pdf
  – z opisem zadań oraz folder zawierający trzy pliki tekstowe.
 2. Pliki z danymi należy zaimportować do bazy danych a następnie wykonać zadania.

POSTGRES

Zadania wykonujemy na lekcjach.

CZAS TRWANIA: 1x 45 minut

TEORIA

Zapoznaj się z informacjami na stronie:

 • https://www.postgresql.org/about/

ZADANIE DLA UCZNIA

 • Zaimportuj przygotowaną przez nauczyciela maszynę wirtualną (maszynę otrzymasz od nauczyciela na lekcji)
 • Pobierz plik Postgres 1
 • Wykonywane działania dokumentuj zrzutami ekranu, uzupełnij nimi pobrany plik i oddaj prowadzącej

Zadania wykonujemy na lekcjach.

CZAS TRWANIA: 2x 45 minut

TEORIA

Zapoznaj się z dokumentacją narzędzia pg_basebackup:

 • https://www.postgresqltutorial.com/postgresql-plpgsql/ 

ZADANIE DLA UCZNIA

 • Wykonaj działania zgodnie z arkuszem przekaznym przez nauczyciela (ARBD – część trzecia)
 • Wykonywane działania dokumentuj zrzutami ekranu

Zadania wykonujemy na lekcjach.

CZAS TRWANIA: 2x 45 minut

TEORIA

czas trwania 2×45 minut

Zapoznaj się z dokumentacją narzędzia pg_basebackup:

 • https://www.postgresqltutorial.com/postgresql-plpgsql/ 

ZADANIE DLA UCZNIA

 • Wykonaj działania zgodnie z arkuszem przekaznym przez nauczyciela (ARBD – część trzecia)
 • Wykonywane działania dokumentuj zrzutami ekranu