INSTALACJA SCALA W ŚRODOWISKU DEBIAN BUSTER (STABILNA)

Do implementacji Sparka potrzebujesz języka Scala. Żeby sprawdzić, czy jest ona zainstalowana wydaj polecenie
scala -version

Jak widać tutaj Scali nie ma, pobierzmy ją zatem i zainstalujmy.

Scalę można pobrać z witryny https://www.scala-lang.org/download/ lub skorzystać z polecenia. W tym samouczku będziemy instalować scalę w wersji 2.11.7

wget -c www.scala-lang.org/files/archive/scala-2.11.7.deb
sudo dpkg -i scala-2.11.7.deb

Najpierw aktualizacja, potem instalacja Scala.

apt-get update
apt-get install scala

Sprawdźmy wersję scali. Ponownie wywołajmy polecenie

scala -version

Zauważmy, że skala została zaktualizowana do wersji 2.11.12

Pobierz sbt umożliwiający pracę w wierszu poleceń

wget -c https://bintray.com/artifact/download/sbt/debian/sbt-0.13.9.deb
sudo dpkg -i sbt-0.13.9.deb

Niestety java w wersji 8 jest już niedostępna. Trzeba wykorzystać inne repozytorium. Wykonajmy zatem

sudo apt install apt-transport-https ca-certificates wget dirmngr gnupg software-properties-common