styczeń 2021

Co to jest Git i GitHub

GitHub jest platformą która umożliwia, który umożliwia współdzielenie kodu z innymi użytkownikami. Na Git-Hub możesz zamieścić własne repozytoria czyli foldery z Twoimi projektami GitHub umożliwia: pracę w grupie pracę naraz nad jednym plikiem przez kilka osób pokazanie swojego kodu szerszej publiczności Innymi słowy GitHub jest usługą hostingową opartą na tzw. Git Git umożliwia zarządzanie historią […]

Co to jest Git i GitHub Read More »

INSTALACJA CERTYFIKATU VPN LINUX UBUNTU

Tworzenie katalogów mkdir /etc/ssl/private /etc/ssl/certs /etc/ssl/newcerts etc/ssl/crl Utworzenie pliku, który będzie zawierał listę certyfikatów touch /etc/pki/CA/index.txt Generowanie klucza prywatnego openssl genrsa -des3 -out private/cakey.pem 1024 Trzeba wprowadzić od 4 do 1023 znaków, a następnie potwierdzić wprowadzając ciąg drugi raz. Po zakończeniu procedury w katalogu private pojawi się plik cakey.pem z kluczem naszego “Urzędu Certyfikacji” Generowanie

INSTALACJA CERTYFIKATU VPN LINUX UBUNTU Read More »

INSTALACJA SCALA W ŚRODOWISKU DEBIAN BUSTER (STABILNA)

Do implementacji Sparka potrzebujesz języka Scala. Żeby sprawdzić, czy jest ona zainstalowana wydaj poleceniescala -version Jak widać tutaj Scali nie ma, pobierzmy ją zatem i zainstalujmy. Scalę można pobrać z witryny https://www.scala-lang.org/download/ lub skorzystać z polecenia. W tym samouczku będziemy instalować scalę w wersji 2.11.7 wget -c www.scala-lang.org/files/archive/scala-2.11.7.debsudo dpkg -i scala-2.11.7.deb Najpierw aktualizacja, potem instalacja

INSTALACJA SCALA W ŚRODOWISKU DEBIAN BUSTER (STABILNA) Read More »